Y gwahaniaeth rhwng gwresogydd dŵr trydan a gwresogydd dŵr nwy?

Gan gadw i fyny â'r amseroedd, mae yna lawer o ddewisiadau, fel gwresogyddion dŵr trydan, gwresogyddion dŵr nwy ac ynni'r haul, ac ati. Pa un sy'n fwy darbodus ac yn well i'w ddefnyddio?Gadewch i ni edrych ar y cyfrifiad isod!

1. Cymhariaeth costau
O'u cyfrifo o'r pris yn unig, mae gwresogyddion dŵr nwy mewn gwirionedd yn rhatach na gwresogyddion dŵr trydan, ond rydych chi'n cael yr hyn rydych chi'n talu amdano.Mae gwresogyddion dŵr nwy uchel ac isel yn ogystal â gwresogyddion dŵr trydan.

2. Cymhariaeth gweithrediad
Mae gan wresogyddion dŵr trydan a gwresogyddion dŵr nwy eu manteision a'u hanfanteision eu hunain o ran gweithredu.Mae llawer o wresogyddion dŵr trydan yn y modd capasiti sefydlog.Os oes llawer o aelodau'r teulu, bydd angen iddynt gymryd eu tro i'r bath, tra nad yw gwresogyddion dŵr nwy yn gyfyngedig.Ond gwresogyddion dŵr nwy, mae angen i chi aros am eiliadau i redeg i ffwrdd y dŵr oer cyn i'r dŵr poeth lifo i'ch pen cawod.

Cymhariaeth 3.Risk
Mewn gwirionedd, mae gan y ddau rywfaint o berygl.Mae gan wresogyddion dŵr trydan beryglon gollwng posibl oherwydd trydan.Mae gwresogyddion dŵr nwy yn gweithio trwy nwy.Cynhyrchir carbon monocsid pan nad yw'r hylosgi yn ddigonol.Bydd pobl yn cael eu gwenwyno ar ôl anadlu.Felly, yn gyffredinol ni ddylid gosod y gwresogydd dŵr yn yr ystafell ymolchi, a dylid ei roi mewn lleoliad wedi'i awyru yn y gegin gymaint â phosibl.

Cymhariaeth 4.Maintenance
Mae gan lawer o bobl yr arfer o gymryd bath bob dydd, ei ddefnyddio yn y tymor hir, mae angen cynnal a chadw'r gwresogydd dŵr hefyd, yn enwedig mae angen datgymalu'r gwresogydd dŵr trydan yn rheolaidd.
Gyda'r techonoly newydd, mae'r gwresogyddion dŵr nwy Vangood wedi'u gwahanu oddi wrth drydan a dŵr, dim graddfa, sterileiddio ynni magnetig, gwresogi cyflym, arbed ynni.Dŵr byw alcalïaidd gwan, dŵr sy'n fuddiol i'r corff dynol.


Amser post: Awst-27-2021