Beth yw anfanteision gwresogyddion dŵr nwy?

Gyda gwelliant gwyddoniaeth a thechnoleg, mae safonau ac amodau byw pobl hefyd wedi'u gwella'n fawr.Er enghraifft, yn y gaeaf, gall pobl ymdrochi yn eu cartrefi eu hunain, ac nid yw cael dŵr poeth yn y gaeaf yn bell i lawer o bobl.Mae'n beth anodd, ond er bod gwresogyddion dŵr yn gyffredin iawn nawr, nid ydyn nhw wedi gallu mynd i filoedd o aelwydydd o hyd, yn enwedig mewn rhai ardaloedd gwledig, lle nad oes gan lawer o bobl wresogyddion dŵr gartref.Er bod gwresogyddion dŵr yn ddefnyddiol iawn, mae ganddyn nhw lawer o anfanteision hefyd.Er enghraifft, mae gan y gwresogyddion dŵr nwy poblogaidd heddiw rai effeithiau arbed ynni, ond mae ganddynt rai diffygion.

Mae'r cyntaf yn broblem y mae pawb yn poeni amdani.Oherwydd bod hwn yn fath newydd o wresogydd dŵr, mae ei bris yn llawer uwch na gwresogyddion dŵr cyffredin eraill, ac mae ei ofynion technegol yn uchel iawn.Mae yna lawer o ddylunio dan sylw, a gellir disgrifio'r perfformiad fel Mae'n gynhwysfawr iawn, felly mae ei bris yn llawer uwch na phris gwresogyddion dŵr cyffredin.Dyma pam na all rhai pobl incwm isel fod yn berchen arno.

Yr ail yw bod y math hwn o wresogydd dŵr yn cymryd llawer o nwy.Rydym i gyd yn gwybod bod hyn yn defnyddio hylosgi nwy fel y prif danwydd.Mae'r rhan fwyaf o'i swyddogaethau'n cael eu gwireddu gan nwy i gael egni.Mae angen i'r broses wresogi yfed llawer o nwy.O'i gymharu â gwresogyddion dŵr cyffredin eraill, mae'n defnyddio llawer mwy o nwy.Felly, pan fydd pobl yn defnyddio'r math hwn o wresogydd dŵr, mae'n rhaid iddyn nhw dalu llawer am y ffi nwy.Yn ogystal, mae pris ei brynu yn y cyfnod cynnar yn uchel iawn, felly mae'r gost yn llawer uwch na gwresogyddion dŵr cyffredin eraill.

Mae'n drafferthus iawn glanhau'r math hwn o wresogydd dŵr, oherwydd mae ei broses weithio yn gymhleth iawn, ac mae amryw o rannau bach ac amrywiol bilenni y tu mewn iddynt, felly wrth ei lanhau mae'n cymryd llawer o amser ac ymdrech, ac weithiau os yw rhywfaint o faw setlo yn y bylchau bach rhwng y rhannau, dim ond os na fyddwch yn talu sylw iddo wrth lanhau y bydd yn niweidio'r gwresogydd dŵr.


Amser post: Awst-27-2021